Технически университет - София,
филиал Пловдив

 

ВХОД
"ПРОЕКТИ И ДОГОВОРИ"
"Е-ПУБЛИКАЦИИ"

Потр. име:
Парола:

 
Забележка:
Освен потребителско име и парола е необходимо да имате цифров подпис. Издаването на цифрови подписи се извършва при системния администратор.
Системата използва безплатен софтуер за работа с цифрови подписи, който е разработен от университет "Jaume I" в гр. Castelló, Испания в рамките на проект "Clauer".

Администраторите на системата ще приемат с благодарност всички предложения и данни за пропуски.
© ТУ - София 2011 - 2024.
Разработка: проф. д-р инж. Ив. Кралов, доц. д-р инж. Р. Радонов