Технически университет - София,
ФиК Сливен

 

ВХОД
"Електронно отчитане на натоварването"

Потр. име:
Парола:

 
Забележка:
Освен потребителско име и парола е необходимо да имате цифров подпис. Издаването на цифрови подписи се извършва при системния администратор.
Системата използва безплатен софтуер за работа с цифрови подписи, който е разработен от университет "Jaume I" в гр. Castelló, Испания в рамките на проект "Clauer".

© ТУ - София 2011 - 2024.